Cena

Cena jest pieniężnym ekwiwalentem wartości danego produktu stosowana w transakcji kupna – sprzedaży. Na cenę mają wpływ następujące czynniki:
– koszty jakie ponosi przedsiębiorstwo przy wytwarzaniu produktu ( np. cena materiałów )
– ceny podobnych konkurencyjnych produktów, zaspakajających tę samą potrzebę
– oryginalność produktu i jego niepowtarzalność
– oczekiwania nabywców
– popyt na produkt dla którego ustalana jest cena
– wymogi formalno – prawne związane z produktem
– inne koszty

Funkcje ceny

– informacyjna informuje uczestników rynku ile muszą zapłacić za dane dobro. Na podstawie tej informacji konsument podejmuje decyzję o zakupie bądź nie produktu.
– przychodowa kształtuje strumień przychodów finansowych przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo wprowadzając na rynek produkt oczekuje zysku, uzyskując przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwu zwracają się koszty produkcji i osiągają zysk. Cena jest obok ilości sprzedanych produktów czynnikiem, który kształtuje wielkość przychodów przedsiębiorstwa.
– motywacyjna funkcja ta umożliwia kształtowanie pożądanych zachowań uczestników rynku.
– bilansowa oznacza to, że ceny mogą zostać wykorzystane, aby przywrócić równowagę na rynku. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy popyt przewyższa podaż wówczas wzrost cen wpłynie na zrównoważenie rynku.

Inflacja

Gdy ceny wzrastają i dzieje się tak we wszystkich produktach, to mamy do czynienia z inflacją. Na rynku jest czymś normalnym to, że czasem cena jakiegoś towaru wzrośnie. Jednak nie jest normalne gdy ceny rosną powszechnie, bez znaczenia o jakim produkcie jest mowa. Ta sama kwota pieniędzy umożliwia kupno coraz mniejszej ilości produktów. Inflacja często doprowadza do ruiny całe państwa.
Do mierzenia inflacji bierze się wartość koszyka dóbr konsumenckich całej rodziny z całego roku i przyrównuje do poprzednich lat. Wówczas widać jak bardzo duża jest inflacja. Państwa często bronią się przed upadkiem dodrukowując pieniądze, w ten sposób ludzie kupują więcej, a rynki podnoszą ceny i dochodzi do inflacji.

Inflacja jest kojarzona przez obywateli bardzo negatywnie

Najczęściej jest to wynik tego, że ludzie zwracają większą uwagę na wzrost cen niż to gdy one spadają, nawet o minimalne kwoty. Dużo dłużej obywatele narzekają na wzrost cen w ciągu roku niż mówią o pozytywnym spadku cen w tym samym roku.
Jeżeli osoba kupuje produkt za gotówkę, to dużo dłużej o nim pamięta. Najczęściej za benzynę płacimy gotówką, a jej cena ulega natychmiastowej zmianie, gdy tylko zmienia się sytuacja ekonomiczna państwa, to właśnie na cenie benzyny najłatwiej jest określić zaistnienie inflacji. Osoby, które kupowały benzynę, gdy ona zdrożała pamiętają o tym wzroście cen bardzo, bardzo długo.